Geen interclub meer

Het bestuur van de club heeft beslist om dit seizoen niet meer verder te gaan met de interclub. De kans op kwetsuren wordt te groot geacht en de club wil die verantwoordelijkheid niet op zich nemen. Om mee te doen zal er meer getraind moeten worden, zowel in de eigen club als in andere clubs. Enkel als iedereen genoeg wedstrijdritme en conditie heeft, neemt de club een volgende keer opnieuw deel aan de interclub.

Advertentie