Kleuterjudo

Ook dit jaar gaan we weer van start met het kleuterjudo en dit
volgens het beproefde concept. Elke les verloopt volgens een
welbepaald thema, waarbij we inspelen op de basislenigheid van onze
kleuters om hen op een speelse manier een goede judobasis bij te
brengen.

De grote wijziging met vorig jaar zal zijn dat de tatami voor het
kleuterjudo zich in de grote zaal van de sporthal zal bevinden. Dit
om ook onze nieuwe groep de “Benjamins” (stoere kerels van het 1ste en 2de leerjaar) de kans te geven om Judo te ontdekken.

Is je kabouter intussen een stoere kerel of meid van het 1ste
leerjaar geworden, dan mag hij/zij starten bij de Benjamins. Voor
hen starte het seizoen al op woensdag 25 augustus 2010 om 17:45h. Zij trainen tweemaal per week :
Woensdag van 17:45h tot 18:30h en Zondag van 09:00h tot 09:45h.

De data en thema’s voor het kleuterjudo :

– 19 september : Gordelen
– 26 september : Hazewind
– 10 oktober : Kruip & Sluip
– 24 oktober : Disco
– 31 oktober : Vechten met mama & Papa
– 7 November : Rollen & Bollen
– 28 November : Jump
– 5 december (Sint) : Superpieten
– 12 December : Kruip & Sluip
– 19 december : Megakleuters

Net als vorig jaar zullen we om de kwaliteit van het kleuterjudo te
garanderen het aantal inschrijvingen beperken.
Meer informatie is te verkrijgen op het emailadres : info@judocluboosterzele.be
Er snel bij zijn is dus de boodschap !!!!

Sportieve groeten

Het Bestuur van Judoclub Oosterzele

Advertentie