COVID 19: Geen Judo

De huidige situatie van de pandemie noopt ons ertoe om ook alle judolessen stop te zetten . Op dit ogenblik is dat zeker tot 19 November 2020.

Hou het veilig allemaal, blijf op afstand en hopelijk tot zeer binnenkort